Vietnam: +84 28 77 77 65 65

Văn phòng toàn cầu

Cayman Islands
Cayman Islands
MEX Wealth Management
Theo Quy định: CIMA
Registration Number: HS-320499
Hong Kong
Hong Kong
MEX Fintech
Số công ty: 2205192
Australia
Australia
MEX Exchange
Theo quy định: ASIC
ACN (Số Công ty): 155 084 058
AFSL (Số Giấy phép): 416279
Điện thoại: +61 291954000
USA
USA
Multibank Forex Exchange
Số giấy phép: 3918038
Điện thoại: +1 213 992 4748
Germany
Germany
MEX Asset Management
Theo Quy định: BaFin
HRB (Số giấy phép): 73406
Điện thoại: +49 69257377474
Austria
Austria
MEX Asset Management (Austria)
Theo Quy định: FMA
Số giấy phép: 491129z
Điện thoại: +43 720775835
Spain
Spain
MEX Spain
Theo Quy định: CNMV
Điện thoại: + 34 931220671
Mexico
Mexico
MultiBank LATAM
Điện thoại: +52 558 880 8058
China
China
MEX Group
Số điện thoại miễn phí: 400 120 8619
Vietnam
Vietnam
Multibank Vietnam
Điện thoại: +84 28 77 77 65 65
UAE
UAE
MEX Clearing
Theo Quy định: RAK
Số đăng ký: IC/2993/10
Số điện thoại miễn phí: 8000178167
Cyprus
Cyprus
MEX Prime
Điện thoại: +357 25262058
British Virgin Islands
British Virgin Islands
Multibank FX International
Theo Quy định: FSC
Số giấy phép: SIBA/L/14/1068
British Virgin Islands MBG
British Virgin Islands
MBG
Theo Quy định: FSC

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi

Số điện thoại trên toàn thế giới
> Tìm quốc gia của bạn ở đây
GỌI LẠI