Sau 4 tuần trải nghiệm thú vị cùng với những người tham gia giao dịch cùng với các chiến lược khác nhau, Cuộc thi giao dịch Forex của MultiBank đã kết thúc vào giữa tháng 1 năm 2019.

Hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo 3 người chiến thắng từ cuộc thi kéo dài một tháng này .

Giải thưởng đầu tiên đã giành được bởi ông Palash Chandra Das đến từ Bangladesh, mang về tài khoản giao dịch trực tiếp 10.000 đô la. Trong suốt cuộc thi, ông đã đạt được mức tăng đáng kinh ngạc 1.917% vốn chủ sở hữu, kết thúc với 2.1016.737 USD trong tài khoản của mình. Xin chúc mừng ông.

Đứng thứ hai là ông Daniel Américo Villca Torrico đến từ Bolivia, người đã quản lý mức tăng ấn tượng 1.441% trong vốn chủ sở hữu, và người đã giành được tài khoản giao dịch trực tiếp 3.000 đô la. Cuối cùng, ở vị trí thứ ba, chúng tôi có ông Wang Lin đến từ Trung Quốc, người quản lý mức tăng 1,307% vốn chủ sở hữu, mang về nhà tài khoản giao dịch trực tiếp 2.000 đô la.

Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng và chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người tham gia đã tham gia Cuộc thi Giao dịch Forex của MultiBank trong tháng vừa qua! Hãy theo dõi trên trang web của chúng tôi cho các hoạt động mới sắp tới.

1st Place- Mr. Palash Chandra Das

2nd Place- Mr. Daniel Américo Villca Torrico

3rd Place- Mr. Wang Lin

Thank you again for participating in MultiBank Forex Trading Contest, and we wish you all the best in future trading!

Kind Regards,

MultiBank Group