Trước thềm ngày lễ quốc khánh Trung Quốc, văn phòng MultiBank Group Bắc Kinh đã tổ chức một bữa tiệc tối để chúc mừng thành công văn phòng Bắc Kinh trong những năm qua và sự chăm chỉ của tất cả các nhân viên đã tạo nên thành công đó. Sự hợp tác chặt chẽ bao gồm các nhân viên từ tất cả các bộ phận đến những người đứng đầu các phòng ban, họ đã phát biểu chia sẻ về sự thành công của Tập đoàn và các nhóm của họ.