Ngày 27 tháng 10 năm 2017

Tập đoàn MultiBank đã bổ sung CFD khí đốt tự nhiên và đồng vào bộ sản phẩm giao dịch hàng hóa của mình, cho phép khách hàng có cơ hội giao dịch CFD khí đốt tự nhiên bằng đồng. Các CFD này sẽ được giao dịch với tỷ lệ ký quỹ 1% trên các nền tảng MT4 và di động khác nhau. Việc bổ sung hai sản phẩm này nhấn mạnh cam kết của Tập đoàn MultiBank nhằm cung cấp cho khách hàng của mình trải nghiệm giao dịch tốt nhất trên thị trường tài chính.