Holiday Hours & Notices

Giờ giao dịch & Thông báo nghỉ lễ

Xem giờ mở cửa và đóng cửa cho các thị trường khác nhau và được thông báo về các ngày nghĩ lễ của ngân hàng sắp tới .

Giờ giao dịch
Forex
Định giá
Giao dịch
Thứ Hai: 00:00- 00:00
Thứ Hai: 00:05- 23:59
Thứ Ba: 00:00- 00:00
Thứ Ba: 00:01- 23:59
Thứ Tư: 00:00- 00:00
Thứ Tư: 00:01- 23:59
Thứ Năm: 00:00- 00:00
Thứ Năm: 00:01- 23:59
Thứ Sáu: 00:00- 23:55
Thứ Sáu: 00:01- 23:55
Gold & Silver
Định giá
Giao dịch
Thứ Hai: 01:00- 00:00
Thứ Hai: 01:05- 23:59
Thứ Ba: 01:00- 00:00
Thứ Ba: 01:01- 23:59
Thứ Tư: 01:00- 00:00
Thứ Tư: 01:01- 23:59
Thứ Năm: 01:00- 00:00
Thứ Năm: 01:01- 23:59
Thứ Sáu: 01:00- 23:55
Thứ Sáu: 01:01- 23:55
Giờ nghỉ lễ & Thông báo
Vui lòng xem thông tin thời gian lễ và phiên giao dịch có liên quan luôn MultiBank được cập nhật:
Date
Instrument
Holiday
1 October 2019
HK50 Cash Index
National Day – Hong Kong
7 October 2019
HK50 Cash Index
Chung Yeung Festival
*Xin lưu ý những ngày được thông báo trên có thể thay đổi.
*Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong các ngày lễ.
*Tất cả thời gian là thời gian máy chủ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi

Số điện thoại trên toàn thế giới
> Tìm quốc gia của bạn ở đây
GỌI LẠI