Vietnam: +84 28 77 77 65 65
Holiday Hours & Notices

Giờ giao dịch & Thông báo nghỉ lễ

Xem giờ mở cửa và đóng cửa cho các thị trường khác nhau và được thông báo về các ngày nghĩ lễ của ngân hàng sắp tới .

Giờ giao dịch
Forex
Định giá
Giao dịch
Thứ Hai: 00:00- 00:00
Thứ Hai: 00:05- 23:59
Thứ Ba: 00:00- 00:00
Thứ Ba: 00:01- 23:59
Thứ Tư: 00:00- 00:00
Thứ Tư: 00:01- 23:59
Thứ Năm: 00:00- 00:00
Thứ Năm: 00:01- 23:59
Thứ Sáu: 00:00- 23:55
Thứ Sáu: 00:01- 23:55
Gold & Silver
Định giá
Giao dịch
Thứ Hai: 01:00- 00:00
Thứ Hai: 01:05- 23:59
Thứ Ba: 01:00- 00:00
Thứ Ba: 01:01- 23:59
Thứ Tư: 01:00- 00:00
Thứ Tư: 01:01- 23:59
Thứ Năm: 01:00- 00:00
Thứ Năm: 01:01- 23:59
Thứ Sáu: 01:00- 23:55
Thứ Sáu: 01:01- 23:55
Giờ nghỉ lễ & Thông báo
Vui lòng xem thông tin thời gian lễ và phiên giao dịch có liên quan luôn MultiBank được cập nhật:
Instrument
Monday 8 June
Thursday 25 June
FX
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Metals
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
US Stocks
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UK Stocks
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
GER Stocks
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
LCOXX – Brent Oil Futures CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
NGXX - Natural Gas Futures CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
CLXX – Crude Oil Futures CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UKOUSD – Brent Spot Oil
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
USOUSD – Crude Spot Oil
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
DE30 – Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UK100 – Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
US30, US500, UT100 – Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
ESP35 – Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
HK50 – Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Closed
DAX30_XX – Indices Futures CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UK100_XX – Indices Futures CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX – Indices Futures CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
CHINA50_XX – Indices Futures CFD
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
AUS200XX
Late open 15:10
Normal Trading Hours
*Xin lưu ý rằng những ngày được cung cấp trên có thể thay đổi.
*Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong các ngày lễ.
*Ngày có thể thay đổi bởi các thị trường tương ứng.
*Khuyến nghị Quý Khách Hàng hãy quản lý tài khoản và vị trí của mình trong giờ giao dịch của công ty như được liệt kê ở trên

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi

GỌI LẠI